Tag Archives: انواع ماساژ

ماساژ و روش های انجام آن را بیشتر بشناسیم

روش های ماساژ

تعریف ماساژ و اهمیت آن: ماساژ یکی از روش های ساده است که امروز به عنوان یک روش هم در درمان بعضی بیماری ها و هم در زیبا سازی استفاده می شود و نمی توان تعریف واحدی از آن بیان کرد اما به طور کلی ماساژ به دو دسته کلی تقسیم می شود. یکی ماساژ […]