Tag Archives: پوست چروک

علل و درمان پوست چروک چیست؟

پوست چروک

پوست چروک چیست؟ پوست چروک، پوستی نازک است و مانند کاغذ کرپ (crepe) چین و چروک های ریز دارد. همچنین ممکن است حالت آویزان و شل داشته باشد. در حالی که پوست چروک از بسیاری جهات شبیه به چین و چروک های معمولی پوست است، اما پوست چروک وسعت بیشتری از پوست را تحت تاثیر […]