Tag Archives: کاشت

کاشت مژه

کاشت مژه

امروزه زیبایی مژه ها به دغدغه برخی از بانوان تبدیل شده اند و به دنبال راه های مختلفی برای بلند تر، زیبا تر و پر پشت کردن مژه ها هستند که می توانند از روش های متعددی همچون اکستنشن مژه ویا مژه مصنوعی استفاده کنند اما کاشت مژه آخرین گزینه است .